Zakwalifikowanie do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta

Z przyjemnością informujemy, że dnia 4 lutego 2013 r. Esperotia Energy Investments S.A. otrzymała „Pismo Gratulacyjne” z informacją o zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej Złota Strona Emitenta.

W I etapie Konkursu oceniono strony internetowe 854 polskich oraz zagranicznych spółek giełdowych, których akcje były notowane w dniu 19 października 2012 roku na GPW, w tym także na rynku NewConnect. Do II etapu Konkursu zakwalifikowano 56 spółek giełdowych najwyżej punktowanych w I etapie Konkursu. Esperotia znalazła się wśród 11 najwyżej punktowanych spółek notowanych na rynku NewConnect.

Złota Strona Emitenta jest już szóstą edycją Konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej.

Więcej informacji o konkursie oraz lista zakwalifikowanych spółek do II etapu Konkursu znajduje się na stronie: www.zse.seg.org.pl

05.02.2013