Nowy adres spółki

Pragniemy poinformować, iż z dniem 29 sierpnia 2013 roku zmienił się adres siedziby Spółki, zgodnie z poniższym:

Esperotia Energy Investments SA

ul. H. Sienkiewicza 106/3B

50-348 Wrocław

Jednocześnie informujemy, iż numer telefonu i faksu do Spółki nie uległ zmianie i nadal obowiązuje jak poniżej:

tel: (71) 715 60 64

fax: (71) 715 60 74

16.09.2013