Polski Kongres Energii Odnawialnej – Energia Jutra

Konferencja i Targi Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej odbędą się 9 grudnia 2013 r. w Białymstoku. Polski Kongres Energii Odnawialnej – Energia Jutra ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz oraz informacji gospodarczych, a także regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z  szeroko pojętym  inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce, a przede wszystkim integracja środowiska skupionego wokół OZE.

Kongres jest wydarzeniem cyklicznym. Składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach w Polsce, głównie stolicach regionów. Każde wydarzenie składa się z kilku prelekcji dotyczących poszczególnych dziedzin OZE, m.in. fotowoltaiki, energii wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu.

Źródło/więcej informacji: www.energiajutra.eu/pl/

03.12.2013