Nabór wniosków NFOŚiGW 2014

Na stronie internetowej NFOŚiGW opublikowano wstępną informację o naborach w roku 2014 w ramach programów priorytetowych.

Lista dostępna pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,111,informacja-o-naborach-w-roku-2014-w-ramach-programow-priorytetowych-obowiazujacych-w-nfosigw.html

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

03.01.2014