ESPI reports

2013

Date Number Report
02-07-2013 6/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku
24-06-2013 5/2013 Wykaz akcjonariuszy uprawionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments SA
31-05-2013 4/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
07-02-2013 3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments S.A. w dniu 5 lutego 2013 roku.
29-01-2013 2/2013 Wykaz akcjonariuszy uprawionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments SA
10-01-2013 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.

2012

Date Number Report
29-11-2012 12/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
29-11-2012 11/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
29-11-2012 10/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
24-07-2012 9/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
23-07-2012 8/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
23-07-2012 7/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
23-07-2012 6/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18-07-2012 5/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18-07-2012 4/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
18-07-2012 3/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
18-07-2012 2/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13-07-2012 1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI