Press Information

 

Wrocław, 5 styczeń 2013 r.

Informacja prasowa

 

ESPEROTIA przejmuje wraz z partnerem inwestycję w Starogardzie Gdańskim

Esperotia Energy Investments wraz z partnerską firmą budowlaną United Properties and Construction Polska przejęły, za 1,45 mln zł, od spółki Energa Bio 90 proc. joint venture prowadzącego budowę biogazowni w Starogardzie Gdańskim. Transakcja ta przyspieszy realizację najbardziej zaawansowanego z prowadzonych przez EEI projektów

- Wykorzystaliśmy nadarzającą się okazję biznesową i przy wsparciu naszego partnera budowlanego, spółki United Properties and Construction Polska, przejmujemy zaawansowany projekt inwestycyjny po korzystnej cenie. Zastosowany model współpracy z wykonawcą przyspieszy realizację i obniży koszty. Docelowo, po uruchomieniu biogazowni całość udziałów odkupi EEI, dzięki czemu będziemy mogli skonsolidować nie 10 a całe 100 proc. przychodów i zysków z tej inwestycji – mówi Agnieszka Król, prezes zarządu Esperotia Energy InvestmentsPracujemy nad zastosowaniem podobnego modelu działania przy realizacji innych projektów - dodaje.

- Jako wykonawca projektu i partner strategiczny EEI zdecydowaliśmy się zainwestować w budowę biogazowni w Starogardzie Gdańskim, gdyż uznaliśmy iż, jest to bardzo ciekawy projekt biznesowy. Po uruchomieniu obiektu wyjdziemy z inwestycji zgodnie z naszą strategią działania – mówi Tomasz Gruchała, prezes zarządu United Properties and Construction Polska.

Biogazownia w Starogardzie Gdańskim ma mieć zainstalowaną moc elektryczną do 1,5 MW. Inwestycja ma zapewniony dostęp do wszystkich mediów i zabezpieczone niezbędne ilości substratów – surowca do produkcji biogazu.

Spółka celowa powołana do realizacji inwestycji – Biogazownia Starogard – uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę. Prace budowlane zostaną rozpoczęte wkrótce. Oddanie inwestycji do użytku nastąpi w trzecim kwartale 2013 roku. Źródłem zysków biogazowni będzie produkcja prądu elektrycznego z biogazu z biomasy roślinnej i odchodów zwierzęcych, a także sprzedaż biomasy do spalania. Wartość całego projektu to około 20 mln zł, a planowana średnioroczna EBITDA wyniesie ok. 3 mln zł.

Esperotia Energy Investments SA powstała w celu realizowania projektów inwestycyjnych z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem projektów obejmujących budowę biogazowni na terenie Polski i Środkowej Europy. W lipcu, w ramach przeprowadzonych ofert prywatnych EEI, pozyskała ponad 2,5 mln zł na realizację bieżących planów strategicznych związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę biogazowni w wybranych przez EEI lokalizacjach. 19 lipca 2012 roku akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect w Warszawie. W planach spółki jest osiągnięcie w ciągu 5 lat 25-30MW działających w Polsce i kolejnych w 25-30MW działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W chwili obecnej spółka realizuje, w różnych stopniach zaawansowania, 11 projektów w Polsce i 5 w Bułgarii.

Informacja prasowa z dnia 17 lipca 2012 r. do pobrania  —> pobierz.pdf

Wrocław, 17 lipca 2012r.

Sukces prywatnej emisji akcji Esperotia Energy Inwestments S.A.

Debiut na NewConnect w najbliższy czwartek 19 lipca 2012r.

W ramach przeprowadzonych ofert prywatnych Esperotia Energy Inwestemnts S.A. (EEI), spółka zajmująca się budową i zarządzaniem biogazowniami na terenie Polski, pozyskała ponad 2,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację bieżących planów strategicznych związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę biogazowni w wybranych przez EEI lokalizacjach. Jednocześnie zarząd spółki w porozumieniu z radą nadzorczą podjął działania zmierzające do wprowadzenia akcji firmy do obrotu na rynku NewConnect i w dniu 12 lipca 2012r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na mocy uchwały nr 691/2012 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C i D spółki Esperotia Energy Investments S.A.

Debiut odbędzie się w najbliższy czwartek, 19 lipca 2012r. o godzinie 11.25.

Esperotia Energy Inwestemnts Sp. z o.o. została założona w 2009r. przez cypryjski fundusz inwestycyjny Esperotia Investments Ltd. w celu realizowania projektów inwestycyjnych z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem projektów obejmujących budowę biogazowni na terenie Europy Centralnej. W listopadzie 2011r. nastąpiła zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną.

Strategia rozwoju EEI na najbliższe lata zakłada objęcie wiodącej pozycji na rynku biogazowym w Europie Centralnej poprzez aktywne poszukiwanie nowych lokalizacji pod budowę biogazowni na terenie Polski, Czech, Bułgarii, Słowacji i Rumuni. Założenia do strategii opierają się na atrakcyjnych uregulowaniach tych rynków w zakresie odnawialnych źródeł energii, polegających na gwarantowanych stawkach za energię wytworzoną z OZE. Dla każdej nowej lokalizacji EEI planuje zakładać odrębną spółkę celową, która będzie zajmowała się realizacją i zarządzaniem tym projektem. Docelowo spółka chce posiadać portfolio około 30-40 działających biogazowni na terenach znajdujących się w Europie Centralnej

Kolejnym krokiem na drodze rozwoju EEI jest decyzja zarządu o wprowadzeniu akcji firmy do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W dniu 12 lipca 2012r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na mocy uchwały nr 691/2012 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C i D spółki Esperotia Energy Investments S.A.

„Środki pozyskane z oferty prywatnej chcemy przeznaczyć na uzyskanie pozwoleń na budowę biogazowni w już wytypowanych lokalizacjach. Mamy ich obecnie około 30, ale część z nich w naturalny sposób odpadnie z różnych powodów, dlatego cały czas poszukujemy nowych miejsc i partnerów do współpracy – powiedziała Agnieszka Król, prezes zarządu EEI.

Zespół EEI, poza szukaniem nowych lokalizacji, koncentruje się na realizacji już rozpoczętych projektów, m.in. na budowie wspólnie z Energa BIO Sp. z o.o. biogazowni w Starogardzie Gdańskim (spółka celowa Biogazownia Starogard Sp. z o.o.). EEI ma również podpisany list intencyjny z SFW Energia, jest w końcowej fazie podpisywania kolejnej umowy o współpracę z dużym graczem na rynku energetycznym.