Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.O

Zarząd Esperotia Energy Investments S.A. informuje o zwołaniu na dzień 5 lutego 2013 roku w siedzibie spółki przy ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław, o godz. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Esperotia Energy Investments S.A.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i materiałami znajdują się na stronie internetowej www.esperotia.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” w podzakładce „Walne Zgromadzenia”.

10.01.2013