Wstępne zakwalifikowanie do dofinansowania na budowę biogazowni rolniczej w Starogardzie Gdańskim

Zarząd Esperotia Energy Investments S.A. informuje, że w dniu 5.02.2013 otrzymał informację, iż Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2013 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze”.

Na liście rankingowej znajduje się spółka zależna od Emitenta – Biogazownia Starogard Sp. z o.o., poprzez którą realizowany jest projekt budowy biogazowni rolniczej w Starogardzie Gdańskim. Całkowita wartość projektu wynosi 20 349 000 zł, natomiast kwota dofinansowania w postaci dotacji wyniesie do 4 564 200 zł.

Więcej informacji o GIS – Green Investment Scheme wraz z listą rankingową dostępne na stronie: www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji—gis/konkursy/ii-konkurs-biogazownie-rolnicze/

05.02.2013