EEI SA na konferencji o odpadach

W dniu 27 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Partnerstwo publiczno – prywatne w inwestycjach termicznego przetwarzania odpadów na przykładzie firmy E.ON Energy from Waste Polska”. Udział w niej wzięli przedstawiciele świata nauki, biznesu, polityki oraz specjaliści w zakresie tematyki dotyczącej przetwarzania odpadów. Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w  zakresie termicznego przetwarzania odpadów. Nie zabrakło jednak dyskusji o biologicznych metodach zagospodarowania odpadów stosowanych w biogazowniach rolniczych.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele firmy Esperotia Energy Investments S.A. – Pani Agnieszka Król, Pan Mariusz Żebrowski, Pani Beata Biega, którzy wspólnie wygłosili referat pt. Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku”.

Referat w formie pdf. dostępny jest do pobrania:

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.komiq.pl/konferencja-partnerstwo-publiczno-prywatne/

01.03.2013